سفرنامه کشمیر

سفرنامه کشمیر

سفر کشمیر کاملا اتفاقی روی داد. با دوستم حسین برای تعطیلات خردادماه یک تور به مقصد نپال و تبت را در سال ۹۴ برنامه ریزی کرده بودیم و تصمیم داشتم با پایان یافتن برنامه با گروه به ایران بر نگردم و زمینی وارد هندوستان شوم و قسمتهای شمالی هند بویژه کشمیر را دیدن کنم. همه کارها طبق روال پیش رفته بود که در اردیبهشت ماه زلزله ی وحشتناکی کل نپال و قسمتهایی از تبت را لرزاند و خسارات زیادی وارد کرد. عملا اجرای تور در آن منطقه تا مدتها غیر ممکن می نمود.

 

با حسین مشغول فکر کردن به یک جایگزین بودیم که ناگهان کشمیر به ذهنم خطور کرد. مطرح کردم و حسین هم استقبال کرد و از فردای آن روز بررسی ها در مورد جاذبه ها، مسیرهای دسترسی، اقامت ها، پروازها ویزای هند و غیره آغاز شد.ابتدا سفرنامه هایی که در سایت های مختلف دنیا نوشته شده بود مطالعه شد و سپس تصاویری از هریک از جاذبه های آنها را جستجو کردیم و راه های دسترسی به هریک را بر روی نقشه بررسی نمودیم.....


لینک منبع